loop pool ping pong presented by flaggfabrikken @ landmark, bergen - 7. february 2008

loop pool ping pong @ forbundet frie fotografer oslo - 9. february 2008